Directe a
Repositori: estudis i informes

Plataforma de Control Professional

Borsa de treball

AQPE: Certificació de Professionals de l´Enginyeria

Multimèdia


 
Agenda
17 maig 2024 - Dia Mundial de les Telecomunicacions

21 maig 2024 - IOT Solutions World Congress

21 maig 2024 - Barcelona Cybersecurity Congress

directori professionals enginyers

ASSOCIAR-SE

 
Socis de número

Seran socis de número, aquelles persones que hagin cursat la totalitat de les assignatures dels plans d’estudis oficials de la titulació d’Enginyeria de Telecomunicació o d’Enginyeria Electrònica, sense incloure necessàriament el Projecte Fi de Carrera, o que hagin obtingut el títol oficial en el marc de l’Espai Europeu de l’Educació Superior de Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació o el títol oficial d’algun dels graus i màsters universitaris en l’àmbit de l’enginyeria de telecomunicació, l’enginyeria electrònica i l’enginyeria en multimèdia-audiovisual o altres titulacions universitàries oficials en l’àmbit de les tecnologies digitals o quàntiques i que resideixin, o hagin residit, o desenvolupin, o hagin desenvolupat, la seva activitat professional en l'àmbit territorial de Catalunya i que ho sol·licitin.

Socis adherits

Seran socis adherits, aquelles persones en possessió d’un títol oficial d’enginyer, o que en el marc de l’Espai Europeu de l’Educació Superior hagin obtingut el títol oficial de grau o de màster universitari, en enginyeria d’altres àmbits, o d’altres professionals que acreditin fefaentment la seva expertesa en el sector de les TIC, i que ho sol·licitin. Aquests socis abonaran les mateixes quotes que els de número. La Junta Directiva podrà proposar el pas a soci de número d’aquells socis adherits amb una antiguitat de més de tres anys.

Socis cooperadors

Podran ser socis cooperadors, les persones físiques i jurídiques simpatitzants amb els fins de l'Associació, que vulguin contribuir econòmicament al seu desenvolupament. Els socis cooperadors seran nomenats per la Junta Directiva, que n'assabentarà del nomenament a la primera Assemblea General que se celebri.

Socis estudiants

Podran ser socis estudiants els alumnes que estiguin cursant el títol oficial d’algun dels màsters o graus universitaris en l’àmbit de l’Enginyeria de Telecomunicació, l’Enginyeria Electrònica o l’Enginyeria en Multimèdia-audiovisual. Els socis estudiants tindran dret de veu, però no de vot.

 

  recurs    recurs    recurs    recurs
Assessorament
 
Assegurança professional
 
Borsa de treball
  Assegurances de salut
Qüestions professionals, jurídiques, mercantils, laborals, fiscals i més.
 
Assegurances per cobrir la teva actuació professional com enginyer de telecomunicació
 
Oportunitats laborals per enginyers de telecomunicació.
 
Condicions preferents
 
 
 
 
 
0.1.0.92