Elaboració de projectes ICT

DATA: 13, 15, 20, 22, 27 i 29 de novembre 2023
HORARI: 16:00h a 20:00h
LLOC: Seu de Telecos.cat
Pl. Ramon Berenguer el Gran 1, entr. Barcelona
PROFESSOR:
Raimon Balart. Enginyer de Telecomunicació. Expert en projectes de telecomunicacions i soci fundador de BCN Projecta Associats, S.L.
Tots els alumnes participants tindran un diploma acreditatiu (CERTIFICAT) d’assistència i aprofitament
OBJECTIUS

Conèixer les bases reglamentàries i adquirir els recursos tècnics per aprendre a dissenyar projectes d’Infraestructures Comunes de Telecomunicació (ICTI), segons els requeriments mínims del Reial Decret-Llei 1/1998, de 27 de Febrer, el Reial Decret 346/2011, l’Ordre ITC/1644/2011 i ordre ECE/983/2019.
DIRIGIT A

Enginyers i tècnics competents que vulguin adquirir competències plenes en la matèria. El curs no és “mecanicista” sinó teòric i pràctic, per tal que els dissenyadors coneguin el fonament de les tecnologies implicades, els dispositius i els càlculs que hauran de realitzar.
PROGRAMA

DIA 1 7 de novembre 1. Introducció, feines tècniques, infraestructures i cablatges 1.1. Introducció 1.2. Desenvolupament de les feines tècniques 1.3. Marc legal i procés administratiu 1.4. Infraestructures i cablatges 2. Dimensionament de la infraestructura 2.1. Infraestructura de distribució 2.2. Infraestructura de dispersió 2.3. Infraestructura interior d’usuari DIA 2 9 de novembre 3. Serveis de telefonia disponible al públic (STDP) 3.1. Xarxa de parells de distribució i dispersió o de distribució-dispersió 3.2. Xarxa de parells trenats 3.3. Xarxa de parells trenats d’interior d’usuari 4. Serveis de banda ampla amb coaxial 4.1. Xarxa de distribució i dispersió o de distribució-dispersió. 4.2. Xarxa interior d’usuari 5. Serveis de banda ampla amb fibra òptica (FO). 5.1. Xarxa de distribució i dispersió o de distribució-dispersió 5.2 Xarxa interior d'usuari DIA 3 14 de novembre 6. Disseny pràctic infraestructura i xarxes de banda ampla. DIA 4 16 de novembre 7. RTV. Fonaments 7.1. Base legal 7.2. Topologia de la xarxa RTV 7.3. Conceptes bàsics de telecomunicacions (RF) 7.4. Elements que composen la instal·lació de RTV DIA 5 21 de novembre 9. RTV. Disseny pràctic de la RTV. Part 1 DIA 6 23 de novembre 10. RTV. Disseny pràctic de la RTV. Part 2
PREU

385€ (associat) i 598€ (no associat)
Formació bonificada, gestionem els tràmits per a gaudir de les bonificacions corresponents amb FUNDAE
INSCRIPCIONS

Omple el següent formulari.
MÉS INFORMACIÓ I CONSULTES

Telèfon: 935 513 322
Correu electrònic: formacio@telecos.cat
Fitxa pdf del curs  recurs    recurs    recurs    recurs
Assessorament
 
Assegurança professional
 
Borsa de treball
  Assegurances de salut
Qüestions professionals, jurídiques, mercantils, laborals, fiscals i més.
 
Assegurances per cobrir la teva actuació professional com enginyer de telecomunicació
 
Oportunitats laborals per enginyers de telecomunicació.
 
Condicions preferents
 
 
 
 
 
0.1.0.90